picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

implant Uygulamaları

implant Uygulamaları, İmplantlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar kazandırmak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen, dokuya uygun, dayanıklı, ileri teknoloji ürünü titanyumdan yapılan yapay diş kökleridir.

implant Uygulamaları

iMPLANT UYGULANDIĞI DURUMLAR

TEK Diş Eksiklikleri:Tek diş eksikliklerinde, implant öncesinde klasik köprü tedavisi yapılmakta idi.Bu tedavi için boşluğun kenarındaki diş veya dişler küçültülerek bu boşluk doldurulurken implant tedavisinde böyle bir işleme gerek kalmaz ve diğer dişlere dokunulmaz.

İlk etapta implant tedavisi bu gibi durumlarda pahalıymış gibi görünse de, köprünün zaman içerisinde değiştirilecek olması ekonomik bir yük getirirken köprü altında kalan küçültülmüş sağlıklı dişlerde zamanla görülecek problemler de can sıkan diğer bir unsurdur.

ÇİĞNEYİCİ ARKA GRUP DİŞLERİN KAYBI

Ağız içerisinde serbest sonlu bir durumla karşılaşıldığı durumlarda,köprü yapılamayacağı için klasik hareketli protezler (halk arasında damak diye tabir edilir.) yapılmaktadır; bu gibi durumlarda implant yaparak hem protezin destek aldığı diğer dişlerin sağlığı korunmuş olur hem de protez hareketli halinden sabit haline döneceği için hastanın daha rahat kullanacağı bir hale gelir.

 

 

TAM DİŞSİZLİK

Bu durumda hasta total protez kullanmak zorundadır ve protezin dayanağı sadece ağız içerisindeki yumuşak dokulardır ve çoğu hastada tutuculuk problemleri yaşanmaktadır. Oysaki implant yapılarak gerek protezin tutuculuğu artırılır gerekse protez tamamen sabit hale getirilebilir.

 

 

 

implant Uygulamaları, Alya, Alanya, Diş Sağlığı, Alanya implant, Alanya Diş Kliniği, Alanya da en iyi Diş Kliniği, Alya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

İmplant güvenilir midir?

İmplantların yapımında kullanılan titanyum elementi doku ile reaksiyona girmeyen, uyumluluğu iyi olan bir metaldir. Travmatoloji ve ortopedide çok uzun yıllardır kullanılan implantlar, dişhekimliğinde 1970’lerden beri başarı ile kullanılmaktadır. Doğru planlama, hassas cerrahi teknik, kusursuz sterilizasyon, titiz protetik üstyapı ve iyi bir bakım ile başarı oranını % 95’lere çıkarmak mümkündür.

İmplant Uygulamasının Aşamaları :

MUAYENE

Muayene aşamasında detaylı bir ağız içi muayene ile dişetleri, alt ve üst çenenin ve dişlerin birbirleriyle ilişkileri gibi durumlar incelenir. Uygulanacak implantların sayısı boyu tipi implantların üstüne yapılacak protezler daha önceden kararlaştırılır. Klasik radyografilerin yanı sıra komplike vakalarda üç boyutlu tomografi alınarak özel bir cihazda çenenin aynı ölçüde modeli elde edilerek implantların yerleştirileceği bölgeler en az hatayla planlanır.

OPERASYON

Operasyon işinde uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. Protezi yapacak hekim de operasyona katılmalı ve uygulamanın planlandığı şekilde yapılmasına yardımcı olmalıdır. İmplantın yerleştirilmesi diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi ile yapılır. İnsizyon dişeti üzerinden yapılarak kemikte uygun aletlerle implantın yerleştirileceği yuva açılır. İmplant bu yuvaya yine özel aletler kullanılarak yerleştirilir. İşlem, uygulanacak olan implantların sayısına bağlı olarak 30-60 dakika arasında sürmektedir.

 

İYİLEŞME

İmplant yerleştirildikten sonra, kemikle bütünleşmesi için belli bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bu süre 2-4 ay arası değişmektedir. Bu süre içerisinde hastaya geçici bir protez uygulanır. Hastalar uygulanan implantların üzerine direk çiğneme yükü vermeden normal beslenmelerini yapabilir.

PROTEZİN YAPIMI

İmplant kemikle kaynaştıktan sonra üstündeki dişeti çok ufak bir operasyonla açılır ve gereken protezin önceden planlandığı üzere yapılır.

ERKEN YÜKLEME NEDİR? NE ZAMAN UYGULANIR?

İmplant yüzeyi ile kemik arasında hem kemiksel hem de hücresel anlamda bir bağlantı olduğu için normal bir iyileşme süresi 2-4 ay arası değişmektedir; lakin son yapılan protetik çalışmalar sonucunda implant operasyonundan hemen sonra üzerinde protezi yapılabilmektedir. Buna erken yükleme denmektedir.

 

To Top